ساز ناکوک نمایندگان استان

بوشهری ها | شنیده شده است سه تن از نمایندگان استان کاندیداهای خاصی برای مدیریت استان دارند، و هنوز بر سر یک گزینه به اتفاق نظر نرسیده اند.

بوشهری ها /شنیده شده است سه تن از نمایندگان استان کاندیداهای خاصی برای مدیریت استان دارند، و هنوز بر سر یک گزینه به اتفاق نظر نرسیده اند.
آنها هر کدام در پی چهره های دلخواه خود برای تصدی استانداری بوشهر می باشند، و قرار است در نشست امشب، گزینه های مورد نظر را طرح و به یک جمع بندی برسند.
شنیده های بوشهری ها حاکی از آن است که تنها دکتر شهریاری نماینده دشتی و تنگستان  است که تا کنون گزینه ای خاص مد نظر نداشته، و فقط بر استانداری قوی و کارآمد تاکید دارد.

💢 گزینه های سکینه الماسی نماینده جنوب استان
اول : عسگر جلالیان
دوم : مجید حسینی کنگانی

💢حجت الاسلام خدری نماینده بوشهر ، گناوه و دیلم
اول : مقتدایی
دوم : جعفری نسب

💢محمد باقر سعادت نماینده دشتستان

اول : کدخدا پور

 

کلیدواژه

خدری

مقتدایی

الماسی

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش