عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستای جمرک از توابع شهرستان دیّر

بوشهری ها /  عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستایّ جمرک از توابع شهرستان دیّر

عکس از پرهام هوشمند 

 

کلیدواژه

بندر دیر

پرهام هوشمند

جمرک

بوشهری ها

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش