عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستای جمرک از توابع شهرستان دیّر

بوشهری ها /  عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستایّ جمرک از توابع شهرستان دیّر

عکس از پرهام هوشمند 

 

کلیدواژه

بندر دیر

پرهام هوشمند

جمرک

بوشهری ها

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش
عبدالخالق برزگرزاده 1
عبدالله رئیسی
یوسف ناصری 1
حامد آبزن
مهرزاد دارایی