عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستای جمرک از توابع شهرستان دیّر

بوشهری ها /  عکس/ صبحِ پس از بارانِ سیل آسایِ روستایّ جمرک از توابع شهرستان دیّر

عکس از پرهام هوشمند 

 

کلیدواژه

بندر دیر

پرهام هوشمند

جمرک

بوشهری ها

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش