«عبدالهی» رییس دانشگاه آزاد بوشهر شد

بوشهری ها | یوسف قیصری که از دی ماه 92 به عنوان سرپرست و سپس رییس دانشگاه آزاد بوشهر فعالیت داشته، طی ماههای گذشته بارها زمزمه تغییرش مطرح بود.

بوشهری ها  بوشهری ها : طی حکمی از سوی فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد کشور، اسماعیل عبدالهی به عنوان رییس دانشگاه آزاد بوشهر منصوب شد.

به گزارش «بوشهری ها »؛ عبدالهی متولد شهر دالکی است که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته حقوق و نایب رییسی کانون وکلای استان از سوابق وی می باشد.

وی در دوره ریاست عبدالصاحب امامی و ساسان قاسمی در دانشگاه آزاد بوشهر برای مقاطعی معاون آموزشی بود.

از دی ماه 92 یوسف قیصری به عنوان سرپرست و سپس رییس دانشگاه آزاد بوشهر فعالیت داشته و از ابتدای سال با تغییرات در هیات امنا و ریاست دانشگاه آزاد کشور، بارها زمزمه تغییر وی مطرح بود.

کلیدواژه

عبدالهی

قیصری

دانشگاه آزاد

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش