یوسف صفری

هشدار در عسلویه؛ آلودگی مرز نمی شناسد ...

بوشهری ها | سرپرست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه ای به شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه نسبت به مخاطرات آلاینده های شیمیایی هشدار داده است.

بوشهری ها /سرپرست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامه ای به شرکت های پتروشیمی مستقر در عسلویه نسبت به مخاطرات آلاینده های شیمیایی هشدار داده است. در متن مکاتبه ارسالی آمده است؛ نتایج بدست آمده حاصل مطالعه 3 ساله در دو فاز کمی و کیفی برای صیانت از سلامت کارکنان صورت گرفته است.

 

سعید باغبانی با اشاره به شناسایی بیش از 20 آلاینده مهم و خطرناک از جمله بنزن، نسبت به خطرات این ماده شیمیایی بعنوان یک ماده سرطان زا هشدار داده و با ارائه راهکار و پیشنهادهای پیشگیرانه از قبیل جابجایی کمپ های مسکونی و تغییر شیفت های کاری کارکنان برای مواجهه و افزایش توان بازسازی بدن در برابر سموم ایجاد شده، تأکید داشته است. این نامه در واقع اولین سند منتشر شده ای است که آسیب و بیماری های ناشی از صنایع شیمیایی در عسلویه را تأیید می کند. انتشار این نامه ضمن اینکه هشداری برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آسیب ها است، همزمان نگرانی ها را دو چندان کرده است.

حساسیت یک سازمان برای صیانت از سلامت کارکنان و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خطرات و آسیب های پیش رو شایسته ی تحسین و گامی مهم در تعالی سازمانی به شمار می رود. اما آنچه از مکاتبه موصوف بر می آید، سلامتی کارکنان شرکت های اصلی و مادر مد نظر بوده و اشاره ای به پیمانکاران واحدهای مختلف نشده است. نیروهایی که با شرایط پیمان متفاوت و بعضاً با شرایط کاری سخت و مزایای کمتر در معرض آسیب جدی این مواد هستند. اگر چه این آسیب ها تنها به کارکنان صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی ختم نمی شود و روی دیگر قضیه که همواره مغفول و مورد تساهل نهادهای مختلف واقع شده است، سلامتی مردم محلی ساکن مناطق پیرامونی است.

اینجا مرزی برای آلایندگی متصور نیست؛ آلایندگی مرز نمی شناسد و طبیعتاً آنچه بر سلامت کارکنان پتروشیمی تأثیر می گذارد بی شک بر سلامت مردم عسلویه و نخل تقی نیز تأثیر گذار است. شهرستان عسلویه بعنوان کانون آلایندگی و بویژه شهر نخل تقی با جمعیتی بالغ بر 11 هزار نفر، همسایه دیوار به دیوار صنایع پتروشیمی است. اما در این بین چه کسی نگران سلامتی مردم محلی است و چه راهکاری برای کاهش آسیب ها وجود دارد؟

علاوه بر آنچه گفته شد، سازمان محیط زیست بعنوان نهاد نظارتی تا چه حد به مخاطرات موجود واقف است و آزمایشات دوره ای آزمایشگاه های معتمد آن سازمان تا چه حد توانسته است میزان آلایندگی موجود را ثبت و گزارش نماید؟

با توجه به آلاینده های قید شده در نامه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، کدامیک از پتروشیمی های مستقر در عسلویه توانسته است حد استاندارد الزامات محیط زیستی را رعایت نماید و از لیست صنایع آلاینده خارج شود؟

ضمن اینکه انتظار می رود سازمان محیط زیست لیست صنایع آلاینده عسلویه را منتشر نماید، پیشنهاد می گردد آزمایشات دوره ای نیز برای ساکنین مناطق پیرامونی در دستور کار قرار گیرد و مبادی ذی ربط از جمله دانشگاه علمی پزشکی با همکاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت این آزمایشات را  به عنوان پیوست سلامت برای صنایع مستقر در عسلویه الزام آور نماید.

تجربه عسلویه نشان می دهد توسعه ی پایدار مستلزم همکاری بین بخشی سایر نهادها و ادارات است و نفت بعنوان متولی اصلی توسعه میدان گازی پارس جنوبی به تنهایی قادر به حرکت در مسیر توسعه پایدار و حفظ منافع سایر ذینفعان نخواهد بود.

کلیدواژه

عسلویه

آلودگی هوا

یوسف صفری

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش