ستاد انتخاباتی بقایی در بوشهر فعال شد

بوشهری ها | شنیده شده است ستاد انتخاباتی بقایی در بوشهر فعال شده و به منظور ارتباط بیشتر با طبقه های اجتماعی جلسات منظمی در شهر بوشهر و چند شهرستان دیگر برگزار کرده است

بوشهری ها / شنیده شده است ستاد انتخاباتی بقایی در بوشهر فعال شده و به منظور ارتباط بیشتر با طبقه های اجتماعی جلسات منظمی در شهر بوشهر و چند شهرستان دیگر برگزار  کرده است
به گزارش بوشهری ها ، اگر چه بیشتر  مدیران دولت  احمدی  نژاد در ستاد بقایی حضور ندارند و در حال حاضر در تشکل « جمنا « مشغول به فعالیت می باشند اما بدنه اصلی این ستاد  از هواداران مردمی ستاد احمدی نژاد و چند نفر معدود از مدیران دولت سابق تشکیل می دهند .
به گزارش بوشهری ها اعضا اصلی این ستاد تا کنون نشست هایی در تهران با  ستاد مرکزی جهت هماهنگی بیشتر برگزار کرده اند .
بوشهری ها در روزهای آینده  به معرفی بیشتر این ستاد خواهد پرداخت .

کلیدواژه

ستاد بقایی

جمنا

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش