سیزده بدر معلمان و دانش آموزان بندر دیری در سال 1353 / عکس

بوشهری ها | تصویری از سیزده بدر معلمان و دانش آموزان مدرسه راهنمایی بندر دیر در باغ های جم / سال 1353

کلیدواژه

سیزده بدر

بندر دیر

معلمان

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش