ورزش بوشهری ها در 55 سال پیش (عکس)

بوشهری ها | ورزش آکروباتیک در باشگاه نیرومند سال 1340 / ایستاده سمت راست احمد پورصباغ . /نفر پایینی حسن درخشانیان ، دو نفر بالا ، سمت راست : جواد شفیع پور سمت چپ : شاهپور محمد علیپور

کلیدواژه

آکروباتیک

احمد پورصباغ

بوشهری ها

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش