نیروگاه اتمی بوشهر در دهه 50(تصاویر)

بوشهری ها | در سال ۱۳۵۵ کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط یک شرکت آلمانی آغاز شد

کلیدواژه

نیروگاه اتمی

شرکت آلمانی

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش