عبدالحمید خدری در واکنش به شایعة رد صلاحیت اصلاح طلبان

در دفاع از حقوق شهروندان قاطعانه ایستاده ایم

بوشهری ها | عبدالحمید خدری، نمایندة مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در آستانة انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری به بررسی انتخابات پیش رو پرداخت.

بوشهری ها / عبدالحمید خدری، نمایندة مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در آستانة انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در نشست خبری خود با خبرنگاران استان به بررسی انتخابات پیش رو پرداخت. خدری در فراز مهم این نشست که به صورت عمده و متناوب با پرسش خبرنگاران در خصوص مسئلة تأیید یا رد صلاحیت اصلاح طلبان رو به رو بود عنوان کرد: «با قاطعیت عنوان می کنم که تمام این موارد شایعات بی اساس است و ما در دفاع از قانون و حقوق مردم هیچ مماشاتی نخواهیم کرد». مشروح پاسخهای عبدالحمید خدری به پرسشهای خبرنگاران را می خوانید:

ممنوعیت تبلیغات زود هنگام

هر نوع تبلیغات زود هنگام چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی ممنوع است. هیئت نظارت بر انتخابات به جِد این مسئله را پیگیری می کند و چنانچه مورد پر رنگی از تخلف دیده شود و تخلفی برجسته باشد در تأیید یا رد صلاحیت فرد ثبت نام کرده بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

انتخابات مجلس استانی خواهد شد

در بحث تفکیک حوزه های انتخاباتی بوشهر با دیلم و گناوه در حال بررسی هستیم. این مسئله قطعی شده و یک نماینده به استان بوشهر در انتخابات آیندة مجلس بی تردید اضافه خواهد شد. اما آیا اینکه حوزه های بوشهر و گناوه و دیلم جدا شوند و هر حوزه یک نماینده داشته باشد یا این دو نماینده از همین حوزه بروند هنوز قطعی نیست. به ویژه اینکه طرح بسیار جامع دیگری در مجلس در دست بررسی است که مطابق با آن کل انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور استانی خواهد شد و از حالت شهرستانی خارج می شود تا نمایندگان به جای توجه به امور جزئی و ریز و درگیر بودن در امور محلی بتوانند به مسائل کلان استان و کشور اهتمام به ورزند و به امور محلی هم راستا با منافع کلان کشور نگاه کنند.

منابع چهارگانه جز اعلام نظر هیچ نقشی در تأیید یا رد صلاحیتها ندارند

برای تعیین وضعیت صلاحیتها و رد و یا تأیید صلاحیت داوطلبین تنها معیار ما قانون است و بر آن اساس حرکت می کنیم. منابع چهارگانه صرفاً جهت استعلام حضور خواهند داشت و تصمیم نهایی با هیئتهای نظارت شهرستان و استان است تا در خصوص افراد بر اساس قانون تصمیم گیری کنند. منابع چهارگانه صرفاً اعلام می کنند که چه کسانی چه پرونده هایی دارند و آیا این محکومیتها در تأیید یا رد صلاحیت این افراد می تواند دخیل باشد یا خیر. خارج از این مسئله و به ویژه بینش سیاسی داوطلبین و تعلقشان به یک جناح سیاسی خصوصاً اصلاح طلبان باید گفت که کوچکترین نقشی نخواهد داشت و ما اجازه نمی دهیم که حقوق مردم پایمال شود چه کسانی که می خواهند انتخاب شوند و چه کسانی که می خواهند انتخاب کنند. در خصوص بحث التزام به ولایت فقیه و اسلام مبنای ما این است که همه نظام و اسلام را قبول دارند و به فضاسازیهای توهین آمیزی که ممکن است ایجاد شود و سمپاشیهایی که می کنند بهایی نخواهیم داد.

مردم به شایعات توجه نکنند

شایعات مخربی در فضای رسانه ای و مجازی مطرح می شود که مردم نباید به این شایعات توجه کنند. کسانی هستند که در صدد هستند با مسموم کردن فضا و سم پاشی منافع خود را برآورده کنند. این شایعات در خصوص رد یا تأیید صلاحیتها هیچ مبانی واقعی ندارد و همه زاییدة تخیل کسانی است که می خواهند از این فضای مسموم سودی ببرند. این مسائلی که در خصوص بنده یا استاندار محترم مطرح می شود که ما با هم اختلافی داریم و این اختلاف در بحث تأیید یا رد صلاحیتها خود را نشان خواهد داد از اساس کذب محض است. این افراد می خواهند با ایجاد تنشهای کاذب جو سازی کنند تا نفعی ببرند که بنده در همین تریبون اعلام می کنم ما در بحث صلاحیتها هیچ معیاری جز قانون نمی شناسیم. مردم، چه کسانی که می خواهند انتخاب شوند و چه کسانی که می خواهند انتخاب کنند یقین داشته باشند که ما اسیر این جوسازیها و اعمال فشارها و رفتارهای غلط نخواهیم شد و تنها در مسیر قانون حرکت می کنیم و تنها این رفتارهای غلط و این شایعه پراکنیها ما را در این مسیر راسختر و قاطعتر خواهد کرد.

با هر نوع رأی خریدن قاطعانه برخورد خواهیم کرد

تخلفات انتخاباتی در هیئتهای نظارت شدیداً رصد می شود. در هیئتهای نظارت اگر به مصداق و موردی برخورد کنند که رأی جا به جا می شود یا کسی رأی می خرد ماقطعاً برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد افراد با سازماندهی غیر قانونی آراء باعث تغییر نتیجة طبیعی انتخابات شوند و حقوق مردم را پایمال کنند.

افزایش 110% بودجه و اعتبار استان در سال 96

با پیگیریهایی که در مجلس داشتیم در مقابل یک اجحاف بزرگ، تماماً ایستادیم و یک رویة غلط را اصلاح نمودیم. پیش از این در بودجه های سنواتی از محل اعتبار سهم 2 درصدی نفت به استانهای کمتر توسعه یافته پولی که به استان بوشهر اختصاص پیدا می کرد باعث می شد کلیة ردیفهای ملی برای استان بوشهر و خوزستان حذف شود و آن سهم را در سهم نفت لحاظ می کردند. ما این مسئله را ابتدا به صورت خصوصی با جناب جهانگیری و نوبخت در میان گذاشتیم و چون نتیجه نگرفتیم، آن را بنده علنی مطرح کردم و انتقادات خود را صراحتاً بیان نمودم. نتیجه بسیار خوبی هم از پیگیریها گرفته شد و بودجه امسال ما با 110% افزایش رتبة نخست افزایش را به خود اختصاص داد و به مبلغ 684 میلیارد تومان بالغ شد که قدم بسیار بزرگی در توسعه استان خواهد بود.

قانون شوراها باید تغییر کند

شوراها یکی از مهمترین نهادها و ارکان نظام جمهوری اسلامی هستند. باید این جایگاه ها رشد داده شود و به نقش اصلی و اصیل خود برسد که در قانون اساسی برای آن پیشبینی شده است. ولی متأسفانه در حال حاضر شوراها در جایگاه مناسبی قرار ندارند. این ذهنیت در میان عموم مردم وجود دارد که شورا تنها کارش انتخاب شهردار است و نقش دیگری ندارد. درحالی که شوراها پارلمان محلی باید باشند و به کلیة امور شهری باید نظارت و اشراف داشته باشند و بتوانند اعمال نظر و اعمال قدرت کنند. ما در مجلس کاملاً پیگیر قانون مدیریت جامع و یک پارچة شهری در کمیسیون شوراها هستیم تا بتوانیم بعد از 18 سال به سمت و سویی برویم که جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

قانون ثبت نام ریاست جمهوری باید تغییر کند

در حال حاضر و بر اساس قانون موجود می بینیم که شأن و مرتبة جایگاه بسیار بالای ریاست جمهوری در فرایند ثبت نام برای انتخابات رعایت نمی شود و برخی اشخاص با نحوة حضور خود در وزارت کشور باعث تحقیر و تنزّل شأن ریاست جمهوری می شوند. لازم است که این قانون تغییر کند و این وضعیت نا به هنجار ساماندهی شود و بنده در اولین نطق خود در مجلس در سال جاری این مسئله را مطرح خواهم کرد تا بر اساس تعریف دقیق رجل سیاسی ساز و کار اجرایی ثبت نام ریاست جمهوری مشخص و واضح شود.

عدم مطالبه گری مسئولان مهمترین عامل عقب ماندن استان

ما در زمینه های مختلف در استان شاهد کمبودها و نواقص عدیده هستیم. بر اساس مشاهدات شخصی خود عرض می کنم که در این ده ماهه که در جلسات مختلف استانی با حضور مقامات عالی رتبة کشوری حضور داشته ام یکی مهم ترین عواملی که متوجه شده ام نقش پر رنگ و به سزایی در عدم توسعة استان داشته به روحیة مدیران ما بر می گردد که متأسفانه مطالبه گر نیستند. مدیری که مطالبه گر نباشد و برای مطالبة خود برنامه و پیگیری نداشته باشد نمی تواند رشد و توسعه را در استان به وجود بیاورد. گاهی متأسفانه باید بگویم یک مدیر آن قدر ضعیف و ناتوان ظاهر می شود که انگار نمی خواهد توسعه در استان به وجود بیاید. همین نوع روحیه است که باعث می شود نرخ بیکاری در استان ما دو رقمی بشود و فرصتهای سرمایه گذاری و شغلی از بین برود.

استخدام 50 درصدی نیروهای بومی در عسلویه قطعی است

با رایزنیهایی که صورت گرفته و قوانین لحاظ شده در بودجه امسال، سهم 50 درصدی برای نیروهای بومی استان در صنایع نفت و گاز قطعی است و با نظارت شدید و پیگیریهای قاطع آن را اجرایی خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حقوق شهروندان این استان پایمال شود. منطقة بومی هم کل استان منظور است نه شهر یا شهرستانی که صنایع در آن استقرار دارند. در فازهای 2 و 3 نیروگاه هسته ای نیز 7000 نفر استخدام خواهند شد و مورد آموزش قرار خواهند گرفت که باز در این مورد نیز اجازه نمی دهیم حقوق بوشهریها ضایع شود.

500 میلیارد تومان خسارت حوادث اخیر استان

در زمستانی که پشت سر  گذاشتیم و عید امسال در مجموع خسارتی که به استان وارد شد بیش از 500 میلیارد تومان است که طی نامه ای و به امضای هر چهار نمایندة استان به هیئت دولت و دکتر نوبخت تقدیم شده و ما پیگیری این مسائل را در دستور کار داریم تا بتوانیم به بهترین نحو این خسارت هنگفت را جبران نماییم.

استقرار دفتر پایانه های نفتی در بوشهر

استقرار دفتر پایانه های نفتی در استان بوشهر و شهر بوشهر قطعی شده است. ابتدا بحث بود از استان به تهران منتقل شود، ولی با رایزنیها و چانه زنیهایی که صورت گرفت با این مسئله مخالفت کردیم و توانستیم این امتیاز را برای استان بوشهر نگه داریم به این ترتیب قرار شد ابتدا به گناوه برود و بعد بر اساس براوردها مشخص شد استقرار آن در مرکز استان صحیح تر می باشد. در حال حاضر مشغول جستجو برای پیدا کردن دفتر مناسب در بوشهر هستند تا بتوانند هر چه زودتر به بوشهر منتقل شوند. هر نوع خبر دیگری جز این خبر در خصوص انتقال پایانه ها به تهران یا هر شهر دیگری کذب است و بوشهر محل قطعی و نهایی استقرار این دفتر خواهد بود.

کلیدواژه

خدری

نماینده بوشهر

انتخابات شوراها

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش