چند عکس دیده نشده از بوشهر 110 سال پیش

بوشهری ها | عکسهای قدیمی بوشهر که به همت مهتاب ابراهیم زاده فیلمساز و پژوهشگر بوشهری از آلمان به بوشهر برگردانده شده است

 

 

بوشهری ها /


http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853319.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853341.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853326.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853325.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853324.jpg

http://img8.irna.ir/1396/13960303/3467907/n3467907-5853320.jpg

 

کلیدواژه

مهتاب ابراهیم زاده | آلمان

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش