شهید بهشتی در سفر به بوشهر (عکس)

بوشهری ها |سفر شهید بهشتی به بوشهر ، اردیبهشت 1360| در عکس حجت الاسلام میرزا ابراهیم دشتی ( منهاج) نماینده وقت مردم بوشهر و همچنین مظفری زاده فرمانده وقت سپاه پاسداران استان دیده می شوند

بوشهری ها /سفر شهید بهشتی به بوشهر  ، اردیبهشت 1360| در عکس حجت الاسلام میرزا ابراهیم دشتی ( منهاج) نماینده وقت مردم بوشهر و همچنین مظفری زاده فرمانده وقت سپاه پاسداران استان دیده می شوند


کلیدواژه

شهید بهشتی

میرزا ابراهیم دشتی

بوشهر

مظفری زاده

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش