فرزندان شهید عباس حیدری نماینده وقت مردم بوشهر در تشییع پدر (عکس)

بوشهری | فرزندان شهید عباس حیدری نماینده وقت مردم بوشهر در مجلس . شهید حیدری به همراه شهید شهریاری نماینده مردم دیر ، کنگان ، دشتی و تنگستان در فاجعه هفت تیرماه 60 به دست منافقین به شهادت رسیدند.

بوشهری ها / سه فرزند شهید عباس حیدری ، نماینده وقت  بوشهر گناوه و دیلم در تشییع جنازه پدر

. شهید حیدری و شهید میربهزاد شهریاری دو تن از نمایندگان استان بوشهر در حادثه هفت تیر 1360 در محل حرب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند

 

کلیدواژه

شهید عباس حیدری

شهید شهریاری

هفت تیرماه

ارسال نظرات

captcha
طلوع دانش