یک اثرخواندنی در بازار کتاب بوشهر

بوشهری ها | کسانی که با مطبوعات و بخصوص نشریات محلی بوشهر سر و کاردارند، بطورحتم با مقالات و نحوه نگارش و افکار و اندیشه های خورشید فقیه نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگاربا سابقه استان آشنایی کامل دارند

بوشهری ها / یک اثرخواندنی در بازار کتاب بوشهر

نام کتاب : « از ظلم آباد تا تلخی های آنچه گذشت»

نویسنده  : خورشید فقیه

ناشر :انتشارات پاتیزه

قطع و قیمت : وزیری، 55هزار تومان

 

کسانی که با مطبوعات و بخصوص نشریات محلی بوشهر سر و کاردارند، بطورحتم با مقالات و نحوه نگارش و افکار و اندیشه های خورشید فقیه نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگاربا سابقه استان آشنایی کامل دارند. او که فعالیت های مطبوعاتی  جدی خود را از ماه های های نیمه دوم سال 45شروع  وتا به اکنون بگونه ای مستمر و موثر ادامه داده و میدهد، علاوه بر پرداختن به رشته های مختلف هنری نظیر داستان نویسی، شعر، عکاسی، سینما و تاتر، مجموعا بیش از صد ها مقاله پیرامون موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...را در نشریات گوناگون سراسری و محلی منتشر نموده و از این بابت دارای جایگاه ویژه ای در جامعه مطبوعاتی ایران و استان بوشهراست.

کتاب اخیر که جلد اول از مجموع پنج جلد مجزا از مجموعه ی حدودا پنجاه سال مقالات و آثار قلمی نویسنده میباشد، شامل پنج فصل با عناوین : « از مظلومیت میراث های فرهنگی و تاریخی بوشهر»، «ازفراز و فرودهای مسائل اجتماعی»، «سفرنامه ها»، «ازمصائب سنگلاخی های جاده سیاست»، «یادها و خاطره ها» است .

همانگونه که از عناوین فصول مختلف این کتاب استنباط میشود، درواقع میتوان آن را یک جُنگ و یا یک کشکولی دانست که دربرگیرنده ی تمامی موضوعات و مسائلی است که که عموم افراد جامعه، به‌نوعی مرتبط و درگیر با آن میباشند، بنابراین از جمله کتاب هایی میتواند باشد که موجبات رضایت خاطر گروه های مختلفی از خوانندگان را فراهم سازد. 

کلیدواژه

خورشیدفقیه

ظلم آباد

مطبوعات بوشهر

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش