شکاف نرخ تورم استان‌ها ۱۲.۴ درصد شد/

بوشهر بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه را دارد

بوشهری ها | بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (۶۵.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۳.۵ درصد) است.

بوشهری هابیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (۶۵.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۳.۵ درصد) است.

به گزارش بوشهری ها ، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در اردیبهشت ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۳.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ۴.۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ٠.٣ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۱.۵۲ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (۶۵.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۳.۵ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به طور متوسط ١٣.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۸.۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۴.۲ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۲۸.۶ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اردیبهشت ماه ۱۲.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

کلیدواژه

بوشهر

تورم

کشور

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش