عکس فرزندان وزیر جنجالی در دست نماینده بوشهر

بوشهری هااخیراً رضا اردکانیان در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها اظهار کرده بود: «تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.علت اینکه تحریم شدیم همین بد عادتی در مصرف است، تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.»

این تصویر را عکاسان از جلسه روز سه شنبه مجلس شکار کرده اند که خدری نماینده بوشهر را در حال تماشای عکس فرزندان وزیر نیرو نشان می دهد که گفته شده ساکن اروپا هستند.

 

کلیدواژه

نماینده بوشهر

وزیر نیرو

خدری

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش