کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان در برزخ مطالبات

9 ماه است که حقوق و مزایا نگرفته ایم

بوشهری ها | کارکنان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بیش از 9 ماه است که حقوق و مزایا ، سنوات ، اضافه کار و حق ماموریت دریافت نکرده اند.

بوشهری ها / کارکنان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر بیش از 9 ماه است که حقوق و مزایا ، سنوات ، اضافه کار و حق ماموریت دریافت نکرده اند. .

 به گزارش « بوشهری ها » 34 نفر از  نیروهای طرح عمرانی این اداره کل بیش از 9 ماه است که حقوق و مزایا، سنوات ، اضافه کار و حق مأموریت  دریافت نکرده اند .

آنها می گویند :  به رغم اعتراضات مکرر به سرپرست فعلی میراث و ذیحسابی متاسفانه تنها با وعده های بدون پشتوانه آنها روبرو هستیم . یک مقام مسئول در میراث در این رابطه اظهار داشت  : « هر چند سرپرست فعلی دارای اختیارات مدیریتی می باشد اما این موضوع را  به ذیحسابی سپرده است که ذیحسابی نیز به لطایف الحیل از پرداخت حقوق نیروها سرباز می زند یا با گرو گرفتن مزایا،  آنها را به انجام امور غیر مرتبط می کند ، به طوری که بسیاری از نیروها تا کنون قصد ترک کار یا استعفا داشته اند

یکی دیگر از کارکنان می گوید:« هرگاه بحث پرداخت می شود قرار داد جدید را منوط به حذف بندهایی از قرار داد قبل می نمایند که موج نارضایتی در بین نیروهای رسمی ، قراردادی میراث ایجاد می کند.

این 34 نفر چندی پیش در نامه ی اعتراضی به سرپرست میراث نوشته بودند که باتوجه به هزینه های جاری معیشتی ،این عدم پرداخت ها باعث متلاشی شدن کانون خانواده و وضعیت روانی افراد می شود .

 

افراشته 2

کلیدواژه

میراث فرهنگی

حقوق

استان بوشهر

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش