یادداشت | علی فقیه

رسانه حلقه گمشده تعامل صنعت و مردم استان

از یک سو مردم استان بوشهر بخ‌ عنوان میزبان و از سوی دیگر مجموعه وزارت نفت بعنوان مهمان و بهره بردار اقداماتی را جهت تعامل بیشتر و ارائه خدمات دو سویه صورت دادند

بوشهری ها / از ابتدای سال 1377 که طبق مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی 30 هزار از اراضی جنوبی استان بوشهر برای بهره برداری از منابع نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان منطقه ویژه اقتصادی پارس تاسیس گردید از ابتدای تاسیس و شروع بکار کارگاههای صنعتی در این منطقه نحوه تعامل و هماهنگی با مناطق پیرامونی یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولین بوده و هست.

 از یک سو مردم استان بوشهر بخ‌ عنوان میزبان و از سوی دیگر مجموعه وزارت نفت بعنوان مهمان و بهره بردار اقداماتی را جهت تعامل بیشتر و ارائه خدمات دو سویه صورت دادند ولی متاسفانه تلاش برای این تعامل و همبستگی با فراز و نشیب هایی همراه بوده که عدم رضایت کلی مردم استان را در پی داشته است.

در طی این سال ها همیشه مدیران شرکت های نفتی و پتروشیمی مستقر در استان از خدمات و اقدامات خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی سخن گفته و از سوی دیگر مردم و مسئولین محلی استان از بی توجهی و بی مهری شرکت های نفتی و پتروشیمی به مردم استان بعنوان میزبانان این صنایع سخن به میان آورده اند ولی آنچه مسلم است عدم رضایت مردم و مسئولین استان از عملکرد شرکت های مستقر در پارس جنوبی در مسایل پیرامونی ، اشتغال ، توسعه استان و غیره می باشد.

در روز چهارشنبه در معیت جمعی از مدیران نشریات مکتوب و اعضای خانه مطبوعات استان بازدیدی از منطقه ویژه پارس جنوبی داشتیم که ابتدا از مدیرعامل خانه مطبوعات استان و همکاران ایشان و همچنین مدیران و کارکنان شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و شرکت پلیمر آریا ساسول که میزبانی را به عهده داشتند کمال تشکر را بعمل می آورم. آنچه در این سفر دیده و شنیده ام باعث گردید این نوشتار را به رشته تحریر درآورده و بیان دارم که : در دنیای امروز بعنوان عصر ارتباطات ، رسانه ها بعنوان مهمترین ابزار جهت تعامل بین انسانها ، تصمیم گیری مدیران در همه سطوح و جهت دهی به افکار و اندیشه های جامعه مطرح می باشند. بی شک همه اندیشمندان و صاحبان خرد به این امر واقف هستند که رسانه بعنوان زبان گویای مردم از یک سو و از سویی دیگر آیینه عملکرد و فعالیت مدیران و شرکت های تحت امر آنان نقش بی بدیل و بی همتایی دارد و در این استان و بخصوص در حوزه نفت و گاز پارس نقش رسانه ها در پیوند بین صنعت و مردم استان و بعبارتی حلقه وصل مردم و صنعت از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار هستند.

پیشینه مطبوعات و رسانه در استان گواه این مطلب می باشد که مردم استان از دیرباز رابطه و همبستگی بالایی با رسانه ها داشته و رسانه و مطبوعات جزء  جدا نشندنی زندگی مردم این استان می باشند متاسفانه به دلایل گوناگون و سهل انگاری رسانه ها مدیران و مسئولین شرکت های نفتی و پتروشیمی مستقر در استان از ابتدا تاکنون تعاملی کارساز بین این سه محور جهت پیشبرد اهداف قابل دسترسی صورت نگرفته است که هر کدام به سهم خود در این موضوع کم کاری هایی نموده اند و برگشت به گذشته چیزی را در پی نخواهد داشت امید است با رویکرد جدید خانه مطبوعات و استقبال شرکت های مستقر در استان و بخصوص حوزه پارس جنوبی شاهد فصلی نو در همه حوزه ها به خصوص مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در منطقه ، آگاهی دادن عمومی از فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط شرکت ها و مردم استان و همچنین نقطه نظرات ، توقعات و پیشنهادات مردم به مسئولین شرکت ها صورت پذیرفته و رسانه های استان بدون توجه به گرایش های سیاسی بعنوان نقطه و حلقه تعامل صنعت و مردم استان به ایفای نقش بپردازند.

 

مدیر مسئول هفته نامه  سراج ساحل

کلیدواژه

رسانه

شرکت غیر صنعتی پازارگاد

علی فقیه

ارسال نظرات

captcha
روز پتروشیمی
بانک سپه
طلوع دانش