printlogo


یادداشت | اکرم اسعدی
رئیس کل دادگستری بخواند ؛ آقای رئیس کل! این گوی و این میدان؛ بسم ا…
رئیس کل دادگستری بخواند ؛ آقای رئیس کل! این گوی و این میدان؛ بسم ا…
کد خبر: 171271 تاریخ: 1402/11/16 16:59
اکرم اسعدی : خیلی وقت است که وقتی قرار است مسئولی ارشد از قوه یا وزارت خانه‌ای مهمان استان بوشهر و به ویژه شهر عسلویه شود، مسئولان استانی و

بوشهری ها اکرم اسعدی : خیلی وقت است که وقتی قرار است مسئولی ارشد از قوه یا وزارت خانه‌ای مهمان استان بوشهر و به ویژه شهر عسلویه شود، مسئولان استانی و سخنرانان جلسات بیشتر بدون نتیجه، مجبور نیستند از شب های قبل، متن سخنرانی خود را تنظیم کنند.

 حالا دیگر خبر زخم های کهنه و عمیق عسلویه به گوش خیلی ها رسیده است. حالا دیگر همه می دانند که وقتی سخن از آلایندگی و آلودگی هوا و دریا در دیگر شهرهای کشور به میان می آید، عسلویه با ارتفاعی از آلودگی ها به بلندای اورست، در جغرافیای کوچکی از نقشه گربه گون کشور، به حجم آلودگی دیگر مناطق، پوزخند می زند. حالا دیگر همه می دانند که انواع بیماری های پوستی، سرطان ها و سقط جنین چون اسبی لجام گسیخته در عسلویه می تازد و مردم در نبود مراکز درمانی تخصصی و کمبود امکانات بهداشتی در استان، دست به دامان تهران و شیراز هستند و تحمیل سختی رفت و آمد و هزینه های اسکان و … مزید بر علت شان شده است. و باز همه می دانند که با وجود صنایع چون تخت جمشید قد برافراشته ای در عسلویه، فریاد فقر، محرومیت و بیکاری بومی های این شهر راه به جایی نبرده است و مردم مظلوم عسلویه در موطن خود غریبه اند! صدای کم آبی و بی آبی در عسلویه، خبر مشکلات لنج داران و درد کمرهای خم شده شان زیربار قوانین دست و پاگیر را همه آنانی که باید بشنوند، حالا شنیده اند.
 این را هم که زور برخی صنایع چربیده است بر قانون و خود را مالک ساحل می دانند و حریم ۶۰ متری دریا را رعایت نکرده اند، همه می دانند. درز گاه و بی گاه اخبار انحرافات و مفاسد اقتصادی هم که جای خود دارد! اما آقای رئیس کل حالا و پس از رفع مشکل سی و چند ساله اسناد مالکیت اراضی ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه در زمان ریاست شما و پس از تفویض اختیار مقام ارشد دستگاه قضا به شما برای رفع مشکلات استان و به ویژه عسلویه، مطالبات مردمی از شما فزونی یافته است و انتظار می رود اقدامات مؤٹری برای رفع موانع و مشکلات عسلویه انجام شود. آقای رئیس کل! «این گوی و این میدان؛ بسم ا…». هرچه در توان دارید و آنچه را هم که ندارید با تکیه بر تفویض اختیار صورت گرفته در طبق اخلاص بگذارید و بکوشید برای رفع مشکلات مردم و ساکنان مظلوم شهر عسلویه!

لینک مطلب: http://booshehriha.ir/News/171271.html