پایگاه خبری بوشهری ها

===================================

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی هوشمند رسانه امروز

مدیرمسئول: مازیار هوشمند

سردبیر: علی هوشمند

===================================

آدرس

 دفتر مرکزی: بوشهر، خیابان طالقانی، ساختمان شاتل، طبقه 1، واحد 2

دفتر پارس جنوبی: عسلویه، نخل تقی، بازار قدیم، ساختمان رحمانی، طبقه سوم

===================================

تلفن: 02189783331 – 07733534872

نمابر: 02143854929

===================================

پست الکترونیکی: naftemrooz@gmail.com