حرکات نمایشی موتور سواران در خیابان ها و معابر شهر بوشهر

بوشهری ها | حرکات نمایشی موتور سواران در خیابان ها و معابر شهر بوشهر

بوشهری ها / حرکات نمایشی موتور سواران در خیابان ها و معابر شهر بوشهر
 

احداث پیست موتور سواری پایانی بر حرکات نمایشی و خطرناک موتور سواران در خیابان ها و معابر شهر بوشهر است ، تصاویر حرکات نمایشی جوانانی که شیفته موتور و سرعت موتورسواری هستند در خیابان" تنگگ "را نشان می دهد . عکس : مهدی جوکار


 

افراشته 2

کلیدواژه

موتورسواران

بوشهر

تنگک

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
افراشته
طلوع دانش