برخورد قاطع قانون با مسئولان رشوه‌گیر گمرک بوشهر از حبس تا انفصال از خدمت؛

صدور حکم ناظر سابق گمرکات استان و مدیر کل پیشین گمرک بوشهر

بوشهری ها | دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوشهر گفت: متهمان به حبس، شلاق، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

بوشهری هاعلی حسن پور افزود: بر این اساس بهنام نوروزی ناظر گمرکات استان و مدیرکل پیشین گمرگ بوشهر که اواخر سال 95 به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده بود حکم محکومیت او و یازده متهم دیگر این پرونده قطعی و صادر شد. این دوازده نفر در مجموع به بازگرداندن رشوه به مبلغی نزدیک به پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان و حبس و شلاق محکوم شدند

به گزارش « بوشهری ها » به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، وی با اشاره به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی افزود: اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان بود.
حسن پور اضافه کرد: متهمان ردیف‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم هر کدام به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی گفت: اتهام این افراد به ترتیب، اخذ رشوه به مبلغ هفتصد و شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ پانصد و هجده میلیون و هشتصد و نود هزار تومان، اخذ رشوه به مبلغ دویست و پنج میلیون تومان و اخذ رشوه به مبلغ یکصد و هشتاد و یک میلیون تومان بود.
حسن پور افزود: متهم ردیف هفتم با اعمال مقررات تعدد جرم به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل مال دریافت شده و انفصال از خدمات دولتی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون و سیصد هزار تومان و به تحمل حبس و شلاق به اتهام معاونت در تحقق جرائم رشا و ارتشا از طریق وصول و رساندن وجه محکوم شد.
وی گفت: متهمان ردیف‌های هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم هر کدام به تحمل حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا یا معادل آن در حق صندوق دولت به ترتیب به اتهام‌ پرداخت رشوه به مبلغ دویست و ده میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان، پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان و چهار عدد سکه تمام بهار آزادی و پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد میلیون تومان محکوم شدند.
حسن پور با اشاره به محکومیت متهم ردیف دهم به پرداخت جزای نقدی و ضبط مال ناشی از ارتشا افزود: اتهام وی دریافت رشوه به مبلغ یکصد و ده میلیون تومان و نیز دریافت یک دستگاه گوشی تلفن همراه بود.

افراشته 2

کلیدواژه

دادستان بوشهر

ناظر گمرکان استان

اختلاس

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش