سالگرد شهادت برادر یک روزنامه نگار بوشهری

بوشهری ها /نصرالله سلیمی فرد یادداشت نویس هفته نامه پیغام در آخرین پست اینستاگرامی خود تصویری از برادر شهیدش به اشتراک گذاشته است با این پیام که « 22 بهمن سالگرد شهادت برادرم است .برای شادی روحش صلوات