روز جهانی گارگر در پارس جنوبی

همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه 95 از کارگران بزرگترین منطقه اقتصادی کشور تجلیل شد

افراشته 2

کلیدواژه

منطقه ویژه

یوسفی

کارگر

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش