عکس/ اقدام قابل تحسین هم استانی ها در عسلویه

بوشهری ها | واژگونی نیسان باری در اتوبان عسلویه-بندرعباس رهگذران در جمع کردن بار ماشین به راننده کمک می کنند

بوشهری ها /واژگونی نیسان باری در اتوبان عسلویه-بندرعباس رهگذران در جمع کردن بار ماشین به راننده کمک می کنند


افراشته 2

کلیدواژه

عسلویه

هم استانی

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش