دیر همچنان می‌لرزد؛

شهرستان دیر ۹ بار لرزید/ لرزش‌ها مردم را به وحشت انداخت

از بامداد امروز سه‌شنبه تاکنون شهرستان دیر در جنوب استان بوشهر ۹ بار لرزیده است که این لرزش‌ها باعث وحشت مردم این منطقه شده است.

بوشهری ها /ساعت یک و ۱۴ دقیقه بامداد امروز سه‌شنبه نخستین زمین‌لرزه با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۷۱ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت سه و ۹ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۳ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۹ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت سه و ۴۷ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۸ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۳ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت سه و ۵۱ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۵ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۹۴ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۸ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت چهار و پنج دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۱ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۹۰ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۵ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت چهار و هفت دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۸.۰۰ و طول جغرافیایی ۵۱.۹۱ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت پنج و شش دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۵ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۹۲ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت شش و ۵۹ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۳.۶ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۶ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۰ شهرستان دیر را لرزاند.

 

ساعت هفت و ۳۴ دقیقه بامداد زمین‌لرزه‌ای با شدت ۲.۹ ریشتر در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۷.۸۸ و طول جغرافیایی ۵۱.۸۳ شهرستان دیر را لرزاند.

 

وقوع مستمر زمین‌لرزه‌ها در شهرستان دیر باعث وحشت و نگرانی مردم شده است و بسیاری از شهروندان شب را تا صبح بیرون از خانه‌ها گذراندند.

 

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی جانی و یا مالی این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.

 

 

افراشته 2

کلیدواژه

شهرستان دیر

جنوب استان بوشهر

وحشت مردم

زمین‌لرزه‌

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش