تصاویر/ بازدید وزیر اطلاعات از شرکت پتروشیمی نوری عسلویه

بوشهری ها | حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است ...

بوشهری هاحجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا شناخته می شود.
 

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا شناخته می شود.

http://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971466.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971468.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971469.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971471.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971472.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971474.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971475.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971477.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971478.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971480.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971481.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971483.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971484.jpg

 
افراشته 2

کلیدواژه

وزیر اطلاعات

علوی

عسلویه

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش