تصاویر/ بازدید وزیر اطلاعات از شرکت پتروشیمی نوری عسلویه

بوشهری ها | حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است ...

بوشهری هاحجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا شناخته می شود.
 

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات روز جمعه از شرکت پتروشیمی نوری در عسلویه بازدید کرد. این شرکت چهارمین شرکت آروماتیک ایران است و یکی از بزرگترین مجتمع های آروماتیکی در دنیا شناخته می شود.

http://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971466.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971468.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971469.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971471.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971472.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971474.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971475.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971477.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971478.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971480.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971481.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971483.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980123/3680385/n3680385-6971484.jpg

 

کلیدواژه

وزیر اطلاعات

علوی

عسلویه

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش