تیم پزشکی پتروشیمی پارس در شهر ویس مستقر شد

بوشهری ها | تیم پزشکی اعزامی پتروشیمی پارس صبح امروزجهت خدمات رسانی به مردم سیل زده خوزستان در شهر ویس مستقر شد.

بوشهری ها /  تیم پزشکی اعزامی پتروشیمی پارس صبح  امروزجهت خدمات رسانی به مردم  سیل زده خوزستان در شهر ویس مستقر شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، این کادر پزشکی جهادی در مناطق سیل زده خوزستان  برای انجام خدمات درمانی با قایق به روستاها  تردد و خدمت رسانی می کنند.

 تیم پزشکی جهادی پتروشیمی پارس شامل پزشک، بهیار، آمبولانس و داروهای مورد نیاز مردم سیل زده است.

 
 
 
 
 
 

کلیدواژه

پتروشیمی پارس

ویس

سیل

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش