از یوسف صفری فعال اجتماعی عسلویه به رئیس سازمان حفاظت محیط کشور

دکتر کلانتری بدون رونوشت

بوشهری ها | اندازه گیری میزان آلاینده ها در فواصل مکانی بسیار دور یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط زیست در تعیین آلاینده ها با آن موجه هستند.

 

بوشهری ها / یک فعال اجتماعی در عسلویه در نامه ای به عیسی کلانتری ، رییس سازمان  حفاظت محیط زیست کشور به ارئه توضیحاتی پیرامون دغدغه جدی مردم عسلویه پرداخت : متن نامه که نسخه ای از آن به دفتر « بوشهری‌ها ار سال شده است ، به شرح زیر می باشد


جناب آقای دکتر کلانتری

 
ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 
سلام علیکم؛
 
        احتراماً؛ پیرامون مطالبی که اخیراً در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی مطرح می باشد و جوابیه منتشر شده آن سازمان، لازم می دانم به مصداق آیه ی شریفه "و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین" (یادآوری کن و پند ده و آن را پی گیر باش، چرا که تذکر برای مؤمنان سودمند است) نکاتی را در خصوص موضوع مطروحه یادآوری نمایم.
 
           همچنانکه مستحضرید اندازه گیری میزان آلاینده ها در فواصل مکانی بسیار دور  یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط زیست در تعیین آلاینده ها با آن موجه هستند. لذا با توجه به شرایط جغرافیایی موجود و پیچیدگی موضوع، تأثیرپذیری شهرستان های لامرد و مهر استان فارس و پارسیان استان هرمزگان از صنایع پارس جنوبی مساله ای است که نمیتوان به سادگی مورد پذیرش مردم و مسئولین عسلویه واقع شود. بنابراین لازم است سازمان محیط زیست به شیوه ی مناسب در خصوص ابهامات موجود روشنگری و شفاف سازی نماید.
 
       بنابه گفته کارشناسان؛ آلودگی هوا تنها به دلیل حضور آلاینده ها بوجود نمی آید بلکه موقعیت و پدیده ای است که با شرایط آب و هوایی در ارتباط می باشد و طبق تعریف؛ آلودگی هوا عبارت است از حضور یک یا بیش از یک آلاینده در هوای آزاد و بطور متداوم که می تواند حیات انسان و ... را به مخاطره اندازد. لذا آلوده بودن یک منطقه طبق تعریف، به حضور مداوم آلاینده ها بستگی دارد که این امر با توجه به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی منطقه، به شدت جای تردید و ابهام دارد. 
 
          از طرفی بررسی و پایش آلودگی هوا صرفاً نمی تواند مبنا و معیار مناسبی برای تعیین شاخص آلایندگی باشد. چرا که عسلویه علاوه بر آلودگی هوا، آب و خاک آن نیز آلوده است. و همچنانکه میدانید پایداری آلودگی آب و خاک از آلودگی هوا بیشتر است و اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت زیان باری به همراه دارد. علاوه بر آن؛ آلودگی های دیگری نظیر آلودگی صدا و نور نیز تهدید مضاعفی است که سلامت مردم عسلویه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی آیا منصفانه است تنها به آلودگی هوا اکتفا کرد و از سایر آیتم ها چشم پوشی کرد؟! 
 
          لذا لازم و ضروری است تصمیم های اتخاذ شده احتمالی مورد بازبینی و بازنگری قرارگیرد و برای تعیین شاخص واقعی آلایندگی، همه جوانب و آلودگی های موجود مد نظر قرار گیرد و  با تأمل و حساسیت بیشتری به این مساله رسیدگی شود.
 
          در خصوص افزایش بیماری ها بدلیل نبود اسناد علمی، حق رد را برای خود محفوظ دانسته اید! و از خلاء موجود در نبود اسناد و سهل انگاری نهادهای ذی ربط در انجام پژوهش های لازم به نفع خود بهره برده اید. در واقع سهل انگاری و بی مسئولیتی نهادهای ذی ربط در رسیدگی به چنین مساله حیاتی را به پای مردم بی دفاع و مظلوم عسلویه گذاشته اید. اما باید بدانید موضوع مستند سازی و انجام کارهای علمی در این خصوص،  همواره یکی از مطالبات جدی مردم و فعالان اجتماعی شهرستان عسلویه از نهادهای ذی ربط بویژه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوده و هست. چرا که پیش بینی می شد در مقابل مطرح کردن چنین واقعیت هایی(به تعبیر روابط عمومی سازمان محیط زیست؛ این ادعا)، با پاسخی مشابه پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست مواجه خواهند شد. ضمن اینکه این اظهارات با اظهارات قبلی جنابعالی در نشست شورای عالی استان ها و جمله ی معروف آن نشست که گفته بودید؛ "مردم عسلویه یا باید بروند یا بمیرند" متناقض است! 
 
           در شرایطی شاهد چنین اظهارات و موضع گیری متناقض سازمان محیط زیست هستیم که به اجماع همه کارشناسان، صاحب نظران و شخص جنابعالی؛ عسلویه بیشترین شدت آلایندگی را داراست. بنابراین چگونه سازمان محیط زیست افزایش بیماری های مردم عسلویه  را رد کرده ولی تأثیر پذیری آلودگی بر شهرهای لامرد و مهر را تأیید می کند؟ کدام بعد از سلامت شهروندان و محیط زیست لامرد و مهر تحت تأثیر قرار گرفته و اسناد علمی متقنی ارائه شده که تأثیر پذیری آنها مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست واقع شده است؟!
 
             در بخش دیگری از جوابیه منتشر شده به گلباد منطقه بعنوان یکی از آیتم های دخیل در تأثیر گذاری شهرستان های لامرد و مهر اشاره شده است. در این خصوص  با توجه به اطلاعات موجود در ایستگاه هواشناسی فرودگاه خلیج فارس عسلویه بعنوان نزدیک ترین ایستگاه به صنایع عسلویه، جهت باد غالب از شمال غربی به جنوب شرقی می باشد لذا این آیتم نمی تواند یکی از آیتم های مورد استناد در پایش اخیر باشد. چرا که مهر و لامرد در موقعیت باد غالب قرار ندارند.
 
            در خصوص پیشنهاد ارائه طرح اصلاح قانون عوارض آلایندگی به مجلس شورای اسلامی برای هزینه کرد عوارض در راستای رفع آلودگی و معطوف کردن نگاه ها به چنین رویکردی، باستحضار می رساند همواره این امر مورد تأکید مسئولین محلی، فعالان محیط زیست و مردم شریف عسلویه بوده و هست. لیکن اصلاح قانون زمانی اثر گذار خواهد بود که عزم و نظارت جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد (ضمانت اجرایی داشته باشد) وگرنه صرف تصویب قوانین  دردی را دوا نمی کند. نمونه بارز و مرتبط با این موضوع ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه است که به صراحت اشعار می دارد تا پایان برنامه ششم می بایست 90 درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشند. اما با گذشت نزدیک به سه سال از ابلاغ و شروع برنامه مذکور، اقدام قابل توجهی در خصوص صنایع پارس جنوبی صورت نگرفته است. 
 
            لذا از دیدگاه مسئولین محلی و مردم عسلویه هیچ گاه منافع اقتصادی بر منافع محیط زیستی و سلامت شهروندان ارجحیت نداشته و  مردم عسلویه به ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن ﻣﮭﺎر و رﻓﻊ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و  ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺆﮐﺪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺒﺎرات و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار وﺿﻊ ﮐﺮده را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ خواهند کرد. و انتظار دارند سازمان محیط زیست با در نظر گرفتن تمامی جوانب و ابعاد آلودگی از تضییع حقوق آنها جلوگیری نماید. 
 
 
 
 
               یوسف صفری
 
فعال اجتماعی شهرستان عسلویه
افراشته 2

کلیدواژه

دکتر کلانتری

محیط زیست

یوسف صفری

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش