یادداشتی از بابک شاکر

سانچو پانزا و کار رسانه ای

بوشهری‌ها | در رمان فاخر و بزرگ دن کیشوت اثر نویسنده اسپانیایی میگل د سروانتس ، که محبوبیت فراوان در بین مخاطبان دارد

بوشهری ها / بابک شاکر | در رمان فاخر و بزرگ دن کیشوت اثر نویسنده اسپانیایی میگل د سروانتس ، که محبوبیت فراوان در بین مخاطبان دارد ، در کنار شخصیت متوهم دن کیشوت که قرار است شوالیه وار به جنگ بر علیه ظلم و ستم برود اما در طول داستان با دیوهای خود ساخته و کوه و جنگل نبرد می کند و در ذهن خودحماسه می آفریند ، مردی روستایی به نام سانچو پانزا سوار برالاغی اورا همراهی می کند ،سانچو در حالی که کاملا ترسو و پرحرف است اما به دن کیشوت وفادار است . در مثل های سیاسی ، پهلوان پنبه هایی که زمان و مکان را در کنشی درک نمی کنند و همواره در پی خلق دشمن فرضی برای مبارزه هستند را دن کیشوت می نامیم و این پدیده را دن کیشوتیسم،  اما گویی دن کیشوت ها دیگر خود به مرتبه ای ویژه رسیده اند و ملازمانی دارند که به هر شکل ممکن وفاداری خود را به "شوالیه خود ساخته " نشان می دهد و این نکته ظهور و بروز پدیده سانچو پانزا دررسانه ها و فضای سیاسی بوشهر است .

گروهی با توهم کسب قدرت وارد گود شده ، سانچو هایی را به ملازمی می گیرند تا با پرگویی و افسانه سرایی دست به مبارزه و تسویه حساب های سیاسی بزنند

سانچو پانزا روستایی ساده دل و شریفی بود که وفاداری بی چشمداشت ، سادگی و اطاعت پذیری مؤلفه مهم شخصیت او بود ، اما اینان رندانی مزدور هستند که هر جا بوی پول ، جایگاه و خودنمایی باشد هستند و همراهی می کنند .

اخلاق به عنوان مهم ترین عنصر رسانه در کنش‌های آنان رعایت نمی شود. اینان برای اثبات وفاداری و کسب فرصتهای بهتر مکرر دست به خلق افسانه هایی می زنند تا باوری توهم گونه را به اربابان خود القا کنند.

 در این بین خود برای اثبات این وفاداری خیالی حد و مرزی از افسانه سرایی ندارند.

متأسفانه ذهن مخاطبان را گاه با دروغ پردازی ، گاه با افسانه سازی و گاهی هم با کیش شخصیت منحرف کرده تا بتوانند اربابان موجود در پدیده سیاست استان را منحرف کنند .

سانچو نماد وفاداری به دن کیشوت است تا بدانجا که پیشنهاد فرماندهی جزیره ای را رد می کند تا به قول خود از زندگی ارباب های فئودال دوری کند ، هر چند این موضوع در مزاح اتفاق می افتد اما سانچو های رسانه ای و کنشگران وابسته به باندهای قدرت برای سنگریزه ای هر خفتی را می پذیرند و هر وسیله ای را جهت تحقق اهداف خود استفاده می کنند.

 

افراشته 2

کلیدواژه

بابک شاکر

دن کیشوت

رسانه

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
افراشته
طلوع دانش