بازدید خبرنگاران از بیمارستان سلمان فارسی بوشهر بمناسبت هفته تامین اجتماعی/ پزارش تصویری

بوشهری ها | نشست خبری جلال شجاعت رئیس بیمارستان سلمان فارسی بوشهر روز دوشنبه بمناسبت هفته تامین اجتماعی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار و خبرنگاران ازبخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند

بوشهری ها  نشست خبری جلال شجاعت رئیس بیمارستان سلمان فارسی بوشهر روز دوشنبه بمناسبت هفته تامین اجتماعی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار و خبرنگاران ازبخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند 


 

عکس : عباس حیدری ایرنا 

 

کلیدواژه

بیمارستان

سلمان فارسی

ارسال نظرات

captcha
انتخابات اتاق بازرگانی
تبلیغات برق
طلوع دانش