اصلاح طلبان و اصولگرایان از پوست اندازی در جناح سیاسی خود می گویند (4)

اصلاح طلبی در برابر محافظه کاری قرار می گیرد

بوشهری ها | گفتن و نوشتن توصیفی، تحلیلی و یا هردو در باب بنیاد واژه ای، ریشه یابی تاریخی، آماج، چرایی، چگونگی و ارمغان پدیده ای با عنوان اصلاح طلبی گفتاری گسترده و...

بوشهری ها /  /"اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمامه ماجرا" اگر نگویم این شعار یکی از شاخص ترین شعارهای ست که در سپهر سیاسی ایران مطرح شد اما می توانیم با جدیت بگویم یکی از پر رنگ ترین شعارهای ست از بطن جامعه ی به شدت سر خورده و نا امید بیرون آمد. مساله ی که باید بزرگان و تئوریسین های هر دو جریان سیاسی را به فکر و واکاویی وا می داشت و این پرسش را مطرح می کردند که به چه دلیل مردمی که به عنوان هوادار یک جریان سیاسی در یک برهه زمانی به گروهی  رأی دادند به یک باره این چنین دست از دو جناح شسته و نا امید شده اند و آنها نیز به جای چاره جویی و جستجوی سر منشاء این ناامیدی عمیق،  به نزاع های درون گروهی روی آورده و به صورت هم  چنگ انداختند .

چند وقتیست که هر دو جناح سیاسی کشور با اعتقاد به پوست اندازی جناح خود که پیشتر با عنوان "چپ" و " راست" شناخته می شد در صحنه سیاسی کشور حاضر شده اند . اکنون نزاع های سیاسی در قالب نو اصولگرایی، اعتدالیون و یا جوانان اصلاح طلب سر باز کرده است اکنون که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم  بیشتر و بیشتر شاهد نزاع و جدال‌های سیاسی خواهیم بود. این اتفاق ما را بر آن داشت تا بار دیگر با نگاه دقیق تر چرایی و اهداف اصلاح طلبان و اصولگرایان را بررسی کنیم. آنچه که در ادامه متن می آید نظر دوستان و فعالان سیاسی هم استانی در خصوص دو جریان فکری اصلاح طلب و اصولگرا است. 

 

خلیل موحد  | فعال سیاسی اصلاح‌ طلب |  

 

گفتن و نوشتن توصیفی،  تحلیلی و  یا هردو  در باب بنیاد واژه ای، ریشه یابی تاریخی، آماج، چرایی، چگونگی و ارمغان  پدیده ای با عنوان اصلاح طلبی گفتاری گسترده و بس دراز دامن و  فراتر از گنجایش گفتارهای لحظه ای و  سریع السیر  است، بنا براین در این جا و در پاسخ به پرسش شما به چکیده ی سخن بسنده می شود اصلاح، اصلاحات و  اصلاح طلبی واژگانی با بنیادی عربی اند که در زبان پارسی نیز بسیار کارکرد یافته اند. اصلاح که جمع آن اصلاحات است به درستی  در کتاب " دانشنامه سیاسی " نوشته ی "داریوش آشوری" به "بهبود خواهی" بازگردانی شده است.

اصلاح طلبی در یک نگاه به اندیشه و کنشی در قلمرو اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی گفته می شود که سامانه ی مستقر بر وفق مزاج و  مرادش نیست و  خواهان عبور از ساختار نابسامان  موجود و حرکت  به سمت و سوی ساختار آرمانی خویش است. اصلاح طلبی در این تعریف در برابر " محافظه کاری "قرار می گیرد

محافظه کاری در معنای حداقلی و سیاسی آن  به دلبستگی به آیین سیاسی و  کشورداری حاکم و  تعهد تام به پاسداری از آن با هرگونه ابزار و روش مشروع و نامشروع تعریف می‌شود. واژه دیگری که در نگرش های گونه گون می توان آن را به عنوان تاکتیک و  یا استراتژی پردازش کرد، واژه‌ی انقلاب و  انقلابی‌گری است. انقلاب و  انقلابی گری افزون بر برخی  سازگاری ها و هم پوشانی ها  با بهبود خواهی،  البته چه به صفت  بینشی و راهبردی  و چه به عنوان  شیوه و راهکار، خود  داستانی گسترده و جداگانه نیز دارد.

شرایط و وضعبت کنونی در میهن ما حکایت از هستی  سه گانه ی محافظه کاری، اصلاح طلبی و  انقلاب خواهی دارد و  به بیان دیگر بدنه ی اجتماعی و یا به مفهومی دقیق تر  جامعه ی ایران سه شقه است : حامیان ساختار سیاسی مسلط، بهبود خواهان و  انقلاب گرایان

ساختمان باشکوه  مانیفست اصلاح طلبی بر شالوده ی پولادین و خجسته‌ی حرمت و کرامت ذاتی انسان بما هو انسان، انسان فقط به خاطر این که انسان است و حق خلل ناپذیر و  بی چون و  چرای او  در تعیین اگاهانه و آزادانه‌ی سرنوشت خویش استوار است. در نگرش میمون اصلاح گروی، ایران برای همه ی ایرانیان است و همگی شهروند درجه‌ یک می باشند. یگانه منبع مشروعیت و  مقبولیت برای حکمرانی نیز اراده‌ی مردم است. اراده‌ای که تمام حقوق  اقلیت و از این میان حق تبدبل شدن به اکثریت و نشستن بر جایگاه قدرت را نیز به رسمیت می‌شناسد.

دیگر  اضلاع فرخنده‌ی بهبود خواهی ریشه ای عبارتند ار : باور و التزام به آزادی عقیده، بیان، رسانه، گردش آزاد در دریافت، پردازش و  انتقال اطلاعات، قلم، نهادهای مدنی،  احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی و  سندیکاهای مستقل، آفرینش های هنری و  سبک زندگی برای همگان ؛  توزیع عادلانه قدرت سیاسی بر بنیاد همه پرسی آزاد و انتخابات تمام عیار دمکراتیک، منصفانه و پاک  و عاری از هر نام و نشان نظارت استصوابی عقیدتی و  سیاسی  ؛ توزیع عادلانه ثروت و امکانات و داشته های ملی و برنامه ریزی برای پایان به فقر و فلاکت ده ها میلیون انسان ایرانی و کاهش اختلاف ژرف طبقاتی ؛ توزیع منصفانه‌ی دانش، اطلاعات و رسانه؛ برابری همگان در دسترسی به دادخواهی عادلانه و بدون تبعیض و تساوی همگان در برابر دستگاه قضایی مستقل و دادگر؛  پاسداشت جغرافیای زیست شخصی افراد و نامداخله گری حکومت در زندگی خصوصی مردم و تامین امنیت روانی، فردی و  اجتماعی ملت؛ حق نقد و  اعتراض مسالمت آمیز به دیدگاه ها و عملکرد حاکمان،  و پاسخگو بودن زمامداران در کادر وظایف و اختیارات خود در برابر ملت ؛  پاکدامنی مالی و مبارزه ی بی امان با هرگونه ویژه خواری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و  تحصیلی؛ خردگرایی و واقع بینی در مواجهه با دولت ها و  ملت های منطقه و  جهان و  کاربست دیپلماسی تنش گریز، و پرهیز از هرگونه ادبیات شعاری و مرگ خواهی و ماجراجویی های ویرانگر و سیاست های برون مرزی مغایر با منافع ملی و  خواست عموم ایرانیان.

در اوضاع و احوال کنونی که عموم مردم دوران بسیار ناشاد و روان خراشی را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می کنند و  از منجنیق جناح راست تمامیت خواه و  خشونت پرست داخلی سنگ فتنه بر مردمان و کنشگران  ناراضی، منتقد،  معترض و  نا آویزان به قدرت می بارد فوری ترین و  مبرم ترین وظیفه ی همه ی اصلاح طلبان و دلسوختگان راستین ملت و  وطن  دفاع تمام قد از حقوق انسانی و شهروندی همه ی دگراندیشان، کارگران، معلمان، دانشجویان، هنرمندان، کنشگران سیاسی و  مدنی و تلاش چند برابر برای آزادی فوری و رفع اتهام و   تبرئه‌ی همه ی زندانیان عقیدتی، سیاسی، صنفی و  مدنی و پایان دادن به حبس خانگی منتقدان حکومت و  نگهبانی از حریم خصوصی ملت می باشد.

اصلاح طلبان و به خصوص احزاب اصلاح طلب باید بر اجرای بی کم و کاست حقوق  ملت که افزون بر فصل سوم در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مندرج است با قاطعیت پای فشارند و با روش های سیاسی مناسب و  بهره گیری از همه ی سرمایه های نظری، حقوقی و قانونی که برای نمونه در مجلس در اختیار دارند با وضع قوانین و  نظارت، از  یورش برخی از   اصحاب قدرت  به حقوق ملت و  پایمال شدن  اصول حقوق بشری قانون اساسی جلوگیری کنند تا در فرجام آن  به ترمیم مناسبات حاکمیت - ملت امداد رسانند.   

بهبودخواهان همچنین در شرایطی که فساد اقتصادی همه ی رکورد های فساد را در میان عالم و آدم فروربخته و  تورم افسار گیسخته و گرانی و نیزگرفتاری های محصول  تحریم های ترامپ ،کمر بخش کثیری از خلق را خم کرده و بر لشکر چند ده میلیونی بینوایان کشور افزوده، لازم است در مرزهای توان خود در پی راهکارهایی برای کاستن  ار درد ها و  رنج های توده های ایرانی و تنش و  درگیری در سیاست خارجی باشند

افراشته 2

کلیدواژه

خلیل موحد

اصلاح طلبان

اصولگرایان

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش