اصلاح طلبان و اصولگرایان از پوست اندازی در جناح سیاسی خود می گویند (5)

اصلاح طلبی رحمت خدا رفته ، اصولگرایی تازه به دیار باقی شتافته

بوشهری ها | درفرهنگ سیاسی،واژه ای به نام اصولگرایی وجود ندارد،ولی درعوض با کلمه بنیادگرایی که همان اصولگرایی است،زیاد برمی خوریم،که می توان آنرا به معنای اصولگرایی به کار رفته امروز دانست

بوشهری ها"اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمامه ماجرا" اگر نگویم این شعار یکی از شاخص ترین شعارهای ست که در سپهر سیاسی ایران مطرح شد اما می توانیم با جدیت بگویم یکی از پر رنگ ترین شعارهای ست از بطن جامعه ی به شدت سر خورده و نا امید بیرون آمد. مساله ی که باید بزرگان و تئوریسین های هر دو جریان سیاسی را به فکر و واکاویی وا می داشت و این پرسش را مطرح می کردند که به چه دلیل مردمی که به عنوان هوادار یک جریان سیاسی در یک برهه زمانی به گروهی  رأی دادند به یک باره این چنین دست از دو جناح شسته و نا امید شده اند و آنها نیز به جای چاره جویی و جستجوی سر منشاء این ناامیدی عمیق،  به نزاع های درون گروهی روی آورده و به صورت هم  چنگ انداختند .

چند وقتیست که هر دو جناح سیاسی کشور با اعتقاد به پوست اندازی جناح خود که پیشتر با عنوان "چپ" و " راست" شناخته می شد در صحنه سیاسی کشور حاضر شده اند . اکنون نزاع های سیاسی در قالب نو اصولگرایی، اعتدالیون و یا جوانان اصلاح طلب سر باز کرده است اکنون که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم  بیشتر و بیشتر شاهد نزاع و جدال‌های سیاسی خواهیم بود. این اتفاق ما را بر آن داشت تا بار دیگر با نگاه دقیق تر چرایی و اهداف اصلاح طلبان و اصولگرایان را بررسی کنیم. آنچه که در ادامه متن می آید نظر دوستان و فعالان سیاسی هم استانی در خصوص دو جریان فکری اصلاح طلب و اصولگرا است. 

 

محمود خدری | فعال سیاسی اصولگرا |  

 

درفرهنگ سیاسی،واژه ای به نام اصولگرایی وجود ندارد،ولی درعوض با کلمه بنیادگرایی که همان اصولگرایی است،زیاد برمی خوریم،که می توان آنرا به معنای اصولگرایی به کار رفته امروز دانست.بنیادگرایی یا همان اصولگرایی عبارتست از: اصولی بودن اعتقادات باورها و تمسک به آنها و درعرف سیاسی امروز به نظر بنده ،هرکس چهار شاخصه،ولایت پذیری،ساده زیستی،مردم داری،و خدمت به محرومین را سرلوحه قراردهد اصولگرا است.

درباره مانیفیست اصولگرایی،عرض کنم که هیچکدام از دو جناح سیاسی دارای مانیفیست مشخص معینی نیستند،چراکه اگر مانیفیست درستی دربین آنها وجود داشت،درهر انتخابات با تابلوهای متفاوتی نمی آمدند.به عنوان مثال اصلاح طلبان یکروز باجناح چپ،یک روزبا کارگزاران،یک روزبااصلاحات،یک روز با دوم خرداد یک روز هم با تابلوی تدبیر و امید آمده اند. اصولگرایان نیز،تابلوهای مثل جناح راست،جامعه روحانیت،تشکل های همسو،اصولگرایی آمده اند و همه آنها نشان می دهد چارچوب مشخصی برای مانیفیست خود ندارند

بگذارید سؤال سوم شما را این طور پاسخ دهم که دیگر اصلاح طلبی اصولگرایی درکشور ما به بن بست کامل رسیده اند،و آنهایی که معتقدند هنوز روح اصولگرایی و اصلاح‌طلبان درکشور وجود دارد،سخت دراشتباه هستند،اصلاح طلبی خیلی وقت است رحمت خدا رفته است،اصولگرایی هم تازه به دیار باقی شتافته است،برای گفته های خود سندی متقن تر از سخنان مقام معظم رهبری نمی بینم،چراکه معظم له چندسال است که کلید واژه انقلابی‌گری را مطرح کرده است،و این به این معناست که تاریخ مصرف اصلاح طلبان واصول گرایان تمام شده است، و کشور به شدت به دنبال نیروهای ارزشی ،انقلابی،جوان،متعهد و متخصص،مردم دار،ساده زیست به دور از روحیه اشرافی گری شبیه دکتر قالیباف است.

 

 

افراشته 2

کلیدواژه

محمود خدری

اصلاح طلبان

اصولگرایان

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش