ده نمکی: اگر درباره شهید رجایی فیلم بسازم ممکن است کشته شوم

بوشهری ها | کسانی که رجایی را به شهادت رساندند، همچنان در ساختار قدرت حضور دارند و مانع از تحقیقات درباره پشت پرده ترور شهید رجایی هستند چه رسد به این که بگذارند کسی در این باره فیلم بسازد.

بوشهری ها / کارگردان جریان اصولگرا مدعی شد در صورتی که فیلمی درباره شهید رجایی بسازد ممکن است او را حذف فیزیکی کنند.

مسعود ده نمکی در گفت و گو با رادیو نمایش با اعلام این که دوست دارد فیلمی درباره شهید محمد علی رجایی بسازد افزود: فیلمی که من می خواهم بسازم نه بر اساس آنچه به طور رایج درباره شهید رجایی مطرح است که بر اساس واقعیت هاست به همین خاطر، ساخت آن خطرناک است و امکان دارد حتی به حذف فیزیکی او منجر شود.

ده نمکی: اگر درباره شهید رجایی فیلم بسازم ممکن است کشته شوم
وی توضیح داد: کسانی که رجایی را به شهادت رساندند، همچنان در ساختار قدرت حضور دارند و مانع از تحقیقات درباره پشت پرده ترور شهید رجایی هستند چه رسد به این که بگذارند کسی در این باره فیلم بسازد.

ده نمکی در عین حال تصریح کرد که در این باره تحقیق نیز کرده و کتابی را آماده چاپ کرده ولی هنوز به مرحله مجوز نرسیده است.

کلیدواژه

ده نمکی

کارگردان جریان اصولگرا

شهید محمدعلی رجایی

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
طلوع دانش