تصاویر: خسارات سیل در بندر کنگان

بوشهری ها | بارش شدید باران همراه با وزش بادسبب بروز خساراتی به تاسیسات مناطق شهری و روستایی جنوب استان بوشهر از جمله زیرساخت‌های شهری و روستایی شهرستان کنگان شد.

افراشته 2

کلیدواژه

کنگان

سیل

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش