شکست دادن کرونا به عشق فرهاد مجیدی!

بوشهری ها | یکی از اعضای کادر درمانی به شیوه جالبی مبارزه با بیماری کرونا را در پیش گرفته.

بوشهری ها /یکی از اعضای کادر درمانی به شیوه جالبی مبارزه با بیماری کرونا را در پیش گرفته.

بوشهری ها |: یکی از اعضای کادر درمانی به شیوه جالبی مبارزه با بیماری کرونا را در پیش گرفته.

 بعد از اینکه چند روز پیش یکی از پرستاران کشور روی لباس خود از عشق به استقلال و شکست کرونا نوشته بود، حالا امروز هم تصویری از یکی اعضای کادر درمانی کشور منتشر شده که روی لباس خود نوشته: به عشق فرهاد مجیدی کرونا را شکست می دهیم!"

شکست دادن کرونا به عشق فرهاد مجیدی!

 

کلیدواژه

فرهاد مجیدی

کرونا

استقلال

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
طلوع دانش