وحید حاج سعیدی

کرونای ما و کرونای اونا!

بوشهری ها | ین روزها با وجود اینکه کرونا تور جهانگردی راه انداخته و در 206 کشور و سرزمین رویت شده و عجالتاً یک میلیون نفر را آلوده کرده است

بوشهری ها / این روزها با وجود اینکه کرونا تور جهانگردی راه انداخته و در 206 کشور و سرزمین رویت شده و عجالتاً یک میلیون نفر را آلوده کرده است، باز هم یک عده معتقدند باید قم را قرنطینه می کردیم!
بماند که همین افراد که به قرنطینه اعتقاد شدید قلبی داشتند، فرهنگ آریایی شان را به رخ جهانیان کشیدند و نوروز امسال بدون ماسک و دستکش، اهل و عیال را سوار ماشین کردند و بی خیال کرونا از شمال تا جنوب کشور را در نوردیدند و با لطایف الحیل ایست بازرسی ها و ورودی ها را دور زدند و وارد شهر ها شدند و برای مردم گرفتاری و بیماری به ارمغان بردند!
صحبت از جهانیان شد یاد مردم فهیم و فرهنگ مدار اروپا و آمریکا افتادم که بعد از خبر شیوع کرونا در نهایت آرامش و فرهنگ مداری به فروشگاه ها و مغازه ها حمله ور شدند و اجناس را تا خرتناق کاویدند و حتی برای جلوگیری از غارت خانه هایشان صف های کیلومتری خرید اسلحه تشکیل دادند. دولت ها یشان هم برای ماسک و ژل دست به دزدی دریایی زده اند و مردم عادی هم برای تهیه چهار تا پر دستمال توالت گیس و گیس کشی و در برخی ایالت ها اسلحه کشی راه انداختند!
البته کرونا با همه بدبختی هایی که دارد برای مردم آمریکا یک حسن داشت آن هم نحوه صحیح قضای حاجت و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از آفتابه در این کشور پهناور بود!
بگذریم... این روزها با وجود اینکه دانشمندان، داروشناسان، شیمیدانانان در به در دنبال کشف داروی کرونا هستند و هنوز دارویی برای درمان قطعی آن پیدا نشده، یک عده گول اراجیف و توصیه های تلگرامی پزشک نما های فضای مجازی را خوردند و با سشوار پک و پوز شان را سوزاندند و الان هم در بخش سوانح سوختگی بستری شده اند! یک عده هم به الکل روی آورده اند و از نیش عقرب به دامان مار غاشیه افتاده اند و خودشان و اطرافیان شان را به کشتن دادند! الان هم همین عده در حال ترویج تریاک و سایر مشتقات آن برای درمان کرونا هستند!
فقط یادمان باشد این روزها هم به پایان می رسد و زندگی به روال عادی بر می گردد. نشود خدای ناکرده بعد از این دوران حسرت روزهایی را بخوریم که می توانستیم با کمی از خود گذشتگی جلوی شیوع بیماری را بگیریم و نگرفتیم. ای کاش فقط به توصیه های علمی گوش کنیم و با رعایت بهداشت از خودمان و دیگران مراقبت کنیم. کادر درمان و پزشکی خسته اند... به هوش 

افراشته 2

کلیدواژه

وحید حاج سعیدی

کرونا

پیام عسلویه

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش