اولین روز کاری ایرج خرمدل، مدیر عامل جدید سازمان منطقه ویژه پارس |گزارش تصویری

بوشهری ها | ایرج خرمدل، مدیر عامل جدید سازمان منطقه ویژه پارس، با حضور در جوار مقبره شهدای گمنام منطقه، اولین روز کاری خود را آغاز کرد.

بوشهری ها /  ایرج خرمدل، مدیر عامل جدید سازمان منطقه ویژه پارس، با حضور در جوار مقبره شهدای گمنام منطقه، اولین روز کاری خود را آغاز کرد.

 

مزار شهدا 2

مزار شهدا 1

مزار شهدا 10

مزار شهدا 9

مزار شهدا 7

مزار شهدا 6

مزار شهدا 5

مزار شهدا 4

مزار شهدا 11

مزار شهدا 16

مزار شهدا 15

 

کلیدواژه

ایرج خرمدل

سازمان منطقه

عسلویه

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
طلوع دانش