فرصت سوزی های شورای شهر بوشهر

خیانتی که به خدمت شد

بوشهری ها | سجادبهزادی: ناکامی در توسعه شهر بوشهر این بار نه از دل تحریم ها و نه از دل بی پولی های همیشگی ،بلکه از آستین شورایی درآمد که جز تنش و کم خردی چیزی برای مردم این سامان نداشت.

بوشهری ها /سجادبهزادی  | ناکامی در توسعه شهر بوشهر این بار نه از دل تحریم ها  و نه از دل بی پولی های همیشگی ،بلکه از آستین شورایی درآمد که جز تنش و کم خردی چیزی برای مردم این سامان نداشت.

شهردار منتخب تایید نشد/ بوشهر بدون شهردار/انتخاب شهردار مسیر قانونی نداشت/ترک جلسه انتخاب شهردار بوشهر/قهر برخی اعضای شورای شهر/ غیبت در جلسه انتخاب شهردار بوشهر / سه سال سرپرستی با شهرداری بوشهر/ انتخاب شهردار هوا شد و... /تنها بخشی از عباراتی است که طی سه سال رفته از عمر شورای شهر بوشهر بارها وبارها در رسانه ها دیده شد.
شورایی که توسعه نیافتگی شهر بوشهر را با جابجایی،تغییر واستعفای  7 سرپرست وشهردار در طی 3 سال به تاخیر انداخت ودر این "رکورد" موفق هم شد وتوانست برای اولین بار بزرگترین "رکود" رشد وتوسعه شهر را بنام خود ثبت کند؛حالا خبر می رسد این شورا برای نهمین بار وارد انتخاب شهردار شده است ودوباره در فضای تنش آلود و بچه بازی های همیشگی بلاخره شهردار جدید شهردر عمارت امیریه انتخاب شد تا مراحل تایید صلاحیت خود را طی کند.
اکنون که از زمان روی کار آمدن شورای پنجم اسلامی شهر بوشهر در شهریور ماه سال 96 تا کنون بیش از سه سال می‌گذرد مردم این شهر در حسرت فرصت های ازدست رفته در انتخاب افراد ناتوان در شورای شهر خود هستند. فرهیختگان شهر می گوینداگر نظارت ها موثربود وساختارها معیوب نبود چنین خیانتی در خدمت به مردم صورت نمی گرفت و فرصت های توسعه یکی پس از دیگری از دست نمی رفت. اصل هفتم قانون اساسی ، شوراها را یکی از «ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» می‌داند،در حالی که شورای شهر بوشهر در اداره جلسات داخلی خود و انتخاب یک شهردار شایسته هم درمانده بوده است.
وقتی عملکرد شوراها اینگونه باشد مشخص است که عده ای با ناموفق خواندن تجربه شوراهای شهر وروستا به دنبال حذف کامل آن در چرخه انتخاباتی کشور باشند.معلوم است که طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصدد باشند با اصلاح قانون انتخابات به دنبال نگاه حذفی خود به این نهاد باشند.شوراهای اسلامی در قانون اساسی ما رکنی از دمکراسی خوانده شده است اما برخی شوراها روی دمکراسی را سیاه کردند. نتیجه عملکرد شوراهای شهر بوشهر ناامیدی مردم از اصلاح و بهبود اوضاع شهر توسط این نهاد است و اگر چاره ای اندیشیده نشود باید فاتحه حضور شورانگیز مردم در انتخابات شوراها را خواند./ پیام عسلویه 
 

کلیدواژه

شورای اسلامی

بوشهر

شهردار بوشهر

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
طلوع دانش