یادداشتی از ابوالحسن گنخکی

نخبه کشی هنر ماست

بوشهری ها | تعداد اندکی از کنشگران سیاسی به بهانه آنچه مبارزه با فساد می خوانند به دلیل مطرح شدن نام یک بوشهری برای مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تخریب گسترده

بوشهری ها / ابوالحسن گنخکی | تعداد اندکی از کنشگران سیاسی  به بهانه آنچه مبارزه با فساد می خوانند به دلیل مطرح شدن نام یک بوشهری برای مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تخریب گسترده یکی از نخبگان این دیار در فضای مجازی پرداخته اند.

مصطفی سالاری از نیروهای نخبه ای است که کرسی های مدیریتی را یکی پس از دیگری به شایستگی طی نموده و از دانش کافی و تجربه وافی در سمت های مدیریتی خرد و کلان برخوردار است. نقطه شروع ارتقای وی در ساختار مدیریتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان متولی مدیریت پایتخت انرژی کشور آغاز شده و پس از آن مسئولیت های نمایندگی دولت در استان های بوشهر و گیلان و اکنون در جایگاه مدیریت عالی بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور، سازمان تامین اجتماعی باعث شده است تا سالاری به چهره ای با ظرفیت ملی تبدیل شود.
شایستگی و کاردانی مصطفی سالاری چنان است که توانسته در همه مسئولیت های محوله به خوبی بدرخشند و کارنامه ای قابل قبول از خود به یادگار بگذارند. او بیش از یک دهه در سازمان منطقه ویژه اقتصادی مسئولیت مختلف را پلکانی طی کرد و پس از آن در استانداری بوشهر و گیلان توانست با نگاه توسعه گرایانه اعتدالی تعاملی سطح رضایتمندی عمومی از دولت تدبیر و امید را ارتقا دهد.
سالاری در همه سمت هایی که منصوب شده با کارشکنی ها و تخریب های جدی مواجه شده اما عملکرد قابل دفاع وی در این مسئولیت ها باعث شده مخالفینش به مدافعینی سرسخت تبدیل شوند. برخی او را برای استانداری بوشهر جوان و کم تجربه یا برای استانداری گیلان ناآشنا به وضعیت آنجا می دانستند اما او در عمل ثابت کرد در عین جوانی از تجربه کافی برخوردار است و شناخت کافی از استان محل خدمت و مسئولیتش دارد.
پاسخگویی شفاف وی درباره شبهاتی که در رابطه با مدرک تحصیلی اش در برخی رسانه ها منتشر شده نشان از شفافیت واقعی و فسادگریزی این مدیر نخبه است. برخی کنشگران اجتماعی که لباس اصحاب رسانه بر تن کرده اند و در فضای مجازی ترکتازی می کنند با انتشار قصه وار برخی خیالبافی ها مصطفی سالاری را متهم به سوءاستفاده مالی در مسئولیت های پیشین از جمله در پارس جنوبی کردند. آنها با برداشت های کج فهمانه از برخی مکاتبات یک پیمانکار با کارفرمایش او را متهم به سوءاستفاده خود از قدرت و مسکوت گذاشتن برخی شکایت های نهادهای نظارتی کردند اما سالاری شفاف پاسخ داد که هیچ زمانی در هیچ پرونده ای نه شاکی بوده و نه متشاکی.
نخبه کشی رسم دیرینه ماست. همان طور که قائم مقام ها و امیرکبیرها قربانی حسادت ها، کج فهمی ها و توهم ها شدند امروز نیز برخی عامدانه و برخی با قرار دادن خود در جایگاه عروسک خیمه شب بازی در تلاش اند تا کشور را از ظرفیت مدیران نخبه ای مانند مصطفی سالاری محروم کنند. 
شیوه مدرن نخبه کشی نه با شمشیر و نیزه است. امروز رسانه تبدیل شده است به چاقوی دو دم که به راحتی می توان به وسیله آن هر ظرفیت انسانی را خنثی و یا ظرفیت های مدیریتی کاذب ساخت. نخبه کشی رسانه ای اما شیوه ای مدرن است و در کشتن نخبگان قربانی این آلت قتاله، خونی ریخته نمی شود بلکه آبرویی ریخته می شود و مهم تر از آن، آبروی رفته را نمی توان بازگرداند.
اگر خواستار دستیابی به توسعه هستیم نخست باید ظرفیت های انسانی خود را پاس بداریم؛ زیرا که مهم ترین عامل توسعه یک جامعه، سرمایه انسانی آن است. دکتر مصطفی سالاری دارای کارنامه درخشان و امیدوار کننده ای است و او به عنوان یک جوان متخصص در میانه راه تجربه مدیرتی کلان خویش قرار دارد. بنابراین شایسته است به جای تخریب های حسودانه، مورد حمایت و مساعدت جدی و همگانی قرار گیرد تا بتواند در موقعیت های مناسب تری به کشور خدمت نماید. باز کردن راه ارتقای سرمایه های انسانی بوشهر در ساختار مدیریت کلان کشور ما را به توسعه حقیقی رهنمون می کند.

کلیدواژه

سالاری

وزارت صمت

تامین اجتماعی

ارسال نظرات

captcha
بانک سپه
طلوع دانش