سیاست / شناسه خبر: 63320 / تاریخ انتشار : 1400/2/14 12:20
|

جوان دشتستانی چگونه کرسی ساوه را در مجلس اشغال کرد؟

یکی از نمایندگانی که در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی (مجلسی که زمینه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی را فراهم کرد) کرسی نمایندگی را به دست آورد علی دشتی بود. او از ساوه وارد مجلس شد؛ حال‌آنکه «نه

بوشهری ها /  یکی از نمایندگانی که در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی (مجلسی که زمینه تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی را فراهم کرد) کرسی نمایندگی را به دست آورد علی دشتی بود. این جوان دشتستانی از ساوه وارد مجلس شد؛ حال‌آنکه «نه هـوای سـاوه را اسـتشمام کرده و نه جرعه‌ای آب آنجا را نوشیده‌ و نه‌ معروفیت محلی» داشت.1

در ۲8 دی ۱۳۰۲ فرج‌الله بهرامی با ارسال نامه‌ای به کفیل ارکان حرب قشون، دستور رضاخان مبنی بر انتخاب علی دشتی از ساوه را به مسئولین امر ابلاغ کرد. در این نامه چنین آمده است: «کفالت محترم ارکان حرب کل قشون. در موضوع وکالت دشتی در ساوه، شرحی حضور مبارک حضرت اشرف روحی فداه عرض شد. معلوم گردید به جنابعالی دستور شفاهی فرموده‌اند و به بنده نیز امر فرمودند ابلاغا تصدیع دهم که در ظرف امروز از صدور تلگراف رمز و غیره و هر وسیله‌ای که تسریع آن را عقیده دارید، با کمال فوریت تصمیمی اتخاذ فرمایید که انتخاب ایشان در ساوه حتمی و دچار تردید نگردد. فرج‌الله بهرامی دبیر اعظم».2

علی دشتی، در دوره غائله جمهوری‌خواهی، فعال‌ترین و متنفذترین روزنامه‌نگار مدافع رضاخان سردارسپه شناخته می‌شد که در نشریه «شفق سرخ» مطالبی به حمایت از او منتشر میکرد. فرج‌الله بهرامی، رئیس کابینه وزارت جنگ و منشی رضاخان سردارسپه، نیز مخفیانه و با نام مستعار ف. برزگر در «شفق سرخ» می‌نوشت. او رابط سردارسپه با دشتی و اقمار سرخ او بود. البته خود دشتی نیز با سردارسپه دیدارهای خصوصی مکرر داشت.

 

علی دشتی و فرج‌الله بهرامی

علی دشتی و فرج‌الله بهرامی

 

2. انتخاب مجلس پنجم به روایت اسناد، ج 1، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1384، ص 423.

 

کلیدواژه

علی دشتی

دشتستان

ساوه

مجلس

مجمع روحانیون مبارز

ارسال نظرات

captcha
عید سعید فطر مبارک
روز پتروشیمی
بانک سپه
طلوع دانش