سیاست / شناسه خبر: 128945 / تاریخ انتشار : 1401/10/7 18:35
|

بازدید اعضای کارگروه رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی در روستاهای دشتستان

روز دوم بازدید اعضای کارگروه رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی از روستاهای دشتستان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی، در ادامه اجرای مصوبات کارگروه رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی صحراکار مدیر جهاد کشاورزی دشتستان به همراه مدیر منابع طبیعی و کارشناس رفع تداخلات روز دوشنبه مورخ پنجم دیماه ۱۴۰

بوشهری ها /روز دوم بازدید اعضای کارگروه رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی از روستاهای شهرستان دشتستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی، در ادامه اجرای مصوبات کارگروه رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی صحراکار مدیر جهاد کشاورزی دشتستان به همراه مدیر منابع طبیعی و کارشناس رفع تداخلات روز دوشنبه مورخ پنجم دیماه ۱۴۰۱  از روستاهای زیارت،بنار آبشیرین،صفی آباد و خلیفه ای بازدید کردند.

کلیدواژه

دشتستان

جهاد کشاورزی

تداخلات اراضی

روستاهای شهرستان

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی