سیاست / شناسه خبر: 62184 / تاریخ انتشار : 1399/4/28 11:13
|
سجاد بهزادی

نگاه پول ساز شهرداری های استان به تخلف بساز بفروش ها

بوشهری ها | تخلفات ساخت‌و‌ساز در شهرها موضوع جدیدی نیست، اما سوال اصلی اینست که شهرداری ها جریمه های حاصل از این تخلف ها را سود می دانند یا زیانی که ترکیب مبلمان شهری ...

بوشهری ها / سجاد بهزادی | تخلفات ساخت‌و‌ساز در شهرها موضوع جدیدی نیست، اما سوال اصلی اینست که شهرداری ها جریمه  های حاصل از این تخلف ها را  سود می دانند یا زیانی که ترکیب مبلمان شهری را به هم می زند وشهررا نازیبا می کند.

چه نهادی باید در مقابل این تخلفات ایستادگی کند؟ پاسخ این سوال به «کمیسیون‌های ماده ۱۰۰» که در شهرداری‌ها فعال هست ختم می‌شود .کارکرد اصلی این کمیسیون اینست که به تخلفات ساختمانی کوچک و بزرگ ورود می کند و بر اساس آن رای صادر می کند.

مدتی است که درآمدشهرداری ها نیز در استان بوشهر مانند دیگر نهادها و سازمان ها کاهش یافته  و مشکلات نقدینگی ، توسعه پروژه ها در شهرها را با تاخیرشدید روبرو کرده  و سبب نارضایتی شهروندان شده است.در این وضعیت آیا شهرداری ها در استان، چشم به تخلفات ساختمانی دوخته اند تا از محل جریمه این تخلفات ، درآمدزایی شود؟برای پاسخ به این سئوال باید درآمدشهرداری ها در استان از محل کمیسیون ماده 100 مورد بررسی دقیق وتطبیقی قرار گیرد.

نویسنده این یادداشت سه شهر کوچک اما مهم استان را به لحاظ ساخت وساز  مورد بررسی قرار داده است. بررسی این سه شهر به معنی تخلف شهرداریها و یا نگاه پول ساز شهرداران آنها به کمیسیون ماده 100 نیست و تنها مصداق بر روندی است که می خواهد هدف یادداشت نویسنده را روشن تر بیان کند.

بعنوان مثال شهرداری جم تنها در سال ۱۳۹۸تعداد ۶۵ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰داشته که به بیشتر آنها رسیدگی شده است و رسیدگی به بخشی از پرونده ها نیز به سال۹۹منتقل شده است. درآمد شهرداری جم از این پرونده ها در کمیسیون ماده 100 نیز طی این مدت  ۶۶۰ میلیون تومان بوده است.شهرداری جم در این مدت تنها در 4 مورد موفق شده است در کمیسیون ماده 100حکم تخریب برای ساخت هایی که از نظر اصول فنی و بهداشتی مشکل داشته است بگیرد و مشکل 61 پرونده تخلفی دیگر با پرداخت جریمه مرتفع شده است.

در شهر نخل تقی به دلیل کاهش شدید ساخت وسازها و کوچک بودن مساحت سرزمینی ، درآمد شهرداری از محل کمیسیون ماده 100 ناچیز بوده است.این شهرداری تعداد ١٦پرونده در سال 98 داشته که وصولی کمیسیون آن تنها ٥٤ میلیون تومان بوده است . اما درآمد شهرداری کنگان از محل کمیسیون ماده 100 در سال گذشته خیلی بیشتر از جم و نخل تقی بوده است .این شهرداری حدود۱۳۹ مورد رای مربوط به کمیسیون ماده 100 در سال۹۸ داشته است که از این محل دومیلیارد و چهارصد میلیون  تومان درآمد داشته که البته تا کنون ٥٠ درصد این درآمد وصول کرده است.این در حالی است که در سال 98 میزان ساخت وسازها در این شهرها به نسبت سالهای قبل تر سیرنزولی داشته است و احتمالا میزان تخلف ساخت وسازها در سالهای گذشته بسیار بیشتر بوده است.

پرسش های اساسی که به دنبال این یادداشت مطرح می شود اینست که چرا تنها تعداد محدودی ازتخلفات ساخت وسازها در شهرهای استان منجر به تخریب می شود وچه نهادی مسیر تخلف را در شهرها نهادینه می کند و از این قصه سود می برد؟ خیلی به ندرت در کمیسیون ماده 100 رای به تخریب ساختمان های احداثی صادر می شود.چرا این کمیسیون نقش پیشگیرانه ندارد و سازمان نظام مهندسی در این میان کجا ایستاده است؟ سازمان نظام مهندسی شهروندان را نقره داغ می کند تا به آنها مجوز ساخت وساز داده می شود.چرا مهندس ناظر این سازمان بر خلاف واقع گواهی صادر می کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نمی کند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده 100 می شود؟

آیا جریمه ها در کمیسیون ماده 100 می تواند چهره نازیبا و حتی ناایمنی که در ساخت وسازهای شهری در استان رخ داده است را مرتفع کند و این مشکلات چه تاثیری بر آینده این شهرها خواهد گذاشت؟ شهرداری های استان به تخلفات ساخت وساز شهری نگاهی پول ساز دارند و از آن استقبال می کنند ویا این تخلفات مایه نگرانی شهرداری نیز است؟

منبع : پیام عسلویه 

کلیدواژه

سجاد بهزادی

شهرداری

جم

ارسال نظرات

captcha
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی