۲۳۰ منزل مسکونی برای مدد جویان کمیته امداد جنوب استان احداث شد
1401/2/26 - 11:49
گام بلند شورای راهبردی پتروشیمی ها منطقه پارس و کمیته امداد امام خمینی (ره)؛
استاندار بوشهر از حاج مصطفی حق‌شناس دلجویی کند
1401/2/24 - 11:34
بی مهری به بزرگترین کار نیکوکارانه استان در دیلم؛
1401/2/24 - 11:33