اقتصاد / شناسه خبر: 128921 / تاریخ انتشار : 1401/9/28 18:21
|

مناقصه عمومی شرکت پتروشیمی مروارید

مناقصه عمومی شرکت پتروشیمی مروارید

بوشهری ها / مناقصه عمومی شرکت پتروشیمی مروارید

کلیدواژه

شرکت پتروشیمی مروارید

عسلویه

آگهی مناقصه

مناقصه و مزایده

ارسال نظرات

captcha
کلینک زیبایی
نمایشگاه  پتروشیمی