سیاست / شناسه خبر: 128956 / تاریخ انتشار : 1401/10/13 18:50
|

هشدار احتما ل افزایش بیماری های برگی در مزارع دشتستان

مدیر جهاد کشاورزی دشتستان خبر داد: با توجه به بارش های اخیر صورت گرفته و پیش بینی بارش های سنگین در ادامه هفته جاری (چهاردهم و پانزدهم دیماه) احتمال افزایش بیماریهای برگی در مزارع و باغات بالا می باشد.

بوشهری ها / به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی دشتستان، مدیر جهاد کشاورزی دشتستان خبر داد: با توجه به بارش های اخیر صورت گرفته و پیش بینی بارش های سنگین در ادامه هفته جاری (چهاردهم و پانزدهم دیماه) احتمال افزایش بیماریهای برگی در مزارع و باغات بالا می باشد.

محمدرسول صحراکار اضافه کرد ،مدیریت تلفیقی بیماریها،پوشاندن ردیف های کشت مزارع سبزی و صیفی با پلاستیک،مصرف قارچ کش های حفاظتی جهت پیشگیری از گسترش بیماریهای برگی در سبزی و صیفی، و روشن بودن تهویه گلخانه ها از اقدامات ضروری جهت جلوگیری از افزایش شیوع بیماریها می باشد.
 

کلیدواژه

برازجان

دشتستان

جهادکشاورزی

صحرا کار

مزازع

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی