فرهنگ / شناسه خبر: 150620 / تاریخ انتشار : 1402/6/28 01:33
|

تصویری از مرحوم ناصر ملک مطیعی در بوشهر | سال 1352

بوشهری ها / ناصر ملک مطیعی در بوشهر | سال 1352

 

---

کلیدواژه

ناصر ملک مطیعی

بوشهر

سینما

ارسال نظرات

captcha