سیاست / شناسه خبر: 38 / تاریخ انتشار : 1395/11/20 13:05
|
یک نویسنده در اینستاگرام منتشر کرد؛

تصویری کمتر دیده شده از جوانی امام؛ «استوار و متعادل»

یک نویسنده در اینستاگرام منتشر کرد؛

بوشهری ها / نفیسه مرشد زاده سردبیر مجله «داستان همشهری» با انتشار تصویری از دوران جوانی امام راحل نوشت:

بسم الله

وقتی بهمن می گذرد و نمی‌گویم که دوستش داشتیم دلم می‌گیرد.

نفر سوم از سمت راست در ردیف بالا! که در عکس های قدیمی و جوانی‌ات هم به طرز خودت راست و استوار و متعادلی، اتفاق های زیادی افتاده ولی ما هنوز تو را یادمان است.


تصویری کمتر دیده شده از جوانی امام؛ «استوار و متعادل»

 

 

کلیدواژه

امام

نویسنده

ایناستاگرام

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی