سیاست / شناسه خبر: 43 / تاریخ انتشار : 1395/11/20 15:33
|

روز جهانی گارگر در پارس جنوبی

همزمان با روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه 95 از کارگران بزرگترین منطقه اقتصادی کشور تجلیل شد

کلیدواژه

منطقه ویژه

یوسفی

کارگر

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی