سیاست / شناسه خبر: 61753 / تاریخ انتشار : 1398/10/16 14:00
|

بزرگداشت مردمی سردار سلیمانی در بوشهر| گزارش تصویری

بوشهری ها

بزرگداشت مردمی سردار سلیمانی در بوشهر

عکس: فریده جعفری زاده
 
 

 

کلیدواژه

سردار سلیمانی

مردم

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی