سیاست / شناسه خبر: 84833 / تاریخ انتشار : 1400/11/3 10:00
|

آتشفشان تونگا

بوشهریها/ آتشفشان تونگا در بستر اقیانوس آرام که باعث وضعیت هشدار سونامی برای پرو شد باعث شد نفت خام از بستر اقیانوس حتی سواحل اقیانوس آرام را در لیما نیز آلوده کند.

کلیدواژه

آتشفشان تونگا

اقیانوس آرام

هشدار سونامی

نفت خام

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی